Толерантність – це насамперед  чесність… Це термін, який означає, що ви терпите думки інших, навіть якщо ви не погоджуєтесь. Це мистецтво жити у світі різних людей та ідей, виявляти свою точку зору, але при цьому адекватно сприймати думки інших людей, не порушуючи їх права та свободу. Водночас  толерантність – це не якісь вчинки, поблажливість чи потурання, це – здатність сприймати без агресії інший спосіб життя, поведінку, інші погляди шляхом встановлення довірливих взаємовідносин, співпраці та компромісу.

Щороку 16 листопада світ святкує Міжнародний день толерантності. Саме цього дня 1995 року на 28-й Генеральній конференції ЮНЕСКО було одностайно прийнято Декларацію принципів толерантності.

Під толерантністю в Декларації розуміється «повага, прийняття і правильне розуміння багатого різноманіття культур нашого світу, наших форм самовираження і способів проявів людської індивідуальності». Декларація проголошує «визнання того, що люди за своєю природою розрізняються за зовнішнім виглядом, соціальним становищем, мовою, поведінкою і цінностями й мають право жити в світі і зберігати свою індивідуальність».

На жаль, в історії людства було і є зараз безліч випадків, коли війни виникали через розлад між людьми, через брак злагоди і взаємоповаги. З розвитком суспільства прийшло розуміння, затверджене в Декларації: «взаємотерпимість, толерантне ставлення один до одного, солідарність, діалог і взаєморозуміння повинні стати нормою поведінки і дій всіх людей без винятку, груп людей, політичних партій, громадських організацій і рухів, адже толерантність є не тільки важливим принципом, а й необхідною умовою миру та соціально-економічного розвитку людей».

Для української мови поняття «толерантність» відносно нове. Але це не означає, що його не існувало для українців. Просто називалося воно інакше — терпіння, терпимість. До речі, у перекладі з латинської «tolerance» і означає «терпіння».

Міжнародний день толерантності має нагадати нам про необхідність без агресії сприймати думки, погляди та ідеї, які не збігаються із власними, про терпимість до чужого способу життя, релігійної, національної й культурної належності, мови, звичаїв, цінностей, почуттів, фізичного і психічного стану, зовнішнього вигляду. Толерантність сьогодні — це єдність у різноманітті, те, що сприяє переходу від війни до культури миру; це яскравий показник ступеню демократичності кожної держави й одна з умов її розвитку.

«ТОЛЕРАНТНІСТЬ – це…»

 1. Співпраця, дух партнерства.
 2. Готовність миритися з чужою думкою.
 3. Повага до людської гідності.
 4. Повага прав інших.
 5. Здатність поставити себе на місце іншого.
 6. Прийняття іншого таким, яким він є.
 7. Повага права бути іншим.
 8. Прийняття різноманітності . .
 9. Визнання рівності інших.
 10. Терпимість до чужого вірування, думки, поведінки.
 11. Відмова від домінування.

Правила толерантного спілкування:

 • Бути завжди уважним.
 • Бути терпимим під час суперечки і аргументувати свою думку.
 • Бути гуманним і милосердним.
 • Не ображати співрозмовника.