10 грудня міжнародна спільнота відзначає День прав людини (Human Rights Day). Саме у цей день в 1948 році Генеральна Асамблея ООН прийняла Загальну декларацію прав людини – перший універсальний міжнародний акт з прав людини.

Загальна декларація прав людини є видатним документом в історії людства. Цим документом закріплено, що права людини – невід’ємний елемент людської особистості і людського буття. Загальною декларацією прав людини започатковано процес створення системи міжнародних стандартів у галузі прав людини, набуття ними універсального характеру.

За даними ООН, це епохальний документ, в якому були проголошені невід’ємні права, притаманні кожній людині незалежно від її раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії, політичних чи інших переконань, національного або соціального походження, майнового, станового та іншого становища. Нагадаємо основну інформацію про права людини за версією однієї з найбільших правозахисних організацій світу Amnesty International(Міжнародна амністія).

«Права людини – це основні права і свободи, які надаються людям просто тому, що вони є людьми».

30 статей «Загальної декларації прав людини» встановлюють цивільні, політичні, економічні, соціальні і культурні права всіх людей. Це бачення людської гідності, що виходить за межі політичних кордонів і повноважень, зобов’язуючи уряди відстоювати фундаментальні права кожної людини.

Права людини універсальні

Вони належать кожному, незалежно від раси,  громадянства, статі, національності, етнічної приналежності чи фізичних можливостей.

Права людини вроджені

Ми всі народжуємось з правами людини. Вони належать людям уже тому, що вони люди.

Права людини невід’ємні

Вони не можуть бути відібраними – і крапка. Жодна людина, корпорація, організація або навіть уряд не може позбавити особу її прав.

Права людини можуть бути порушені

Хоча вони є невід’ємними, вони не є невразливими. Порушення прав може зупинити людей від використання своїх прав, але вони не можуть припинити їх існування.

Права людини є життєво необхідними

Вони мають важливе значення для свободи, справедливості і миру.

Джерело: https://www.schools-for-democracy.org/news/10-grudnya-mizhnarodnij-den-prav-lyudini